Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement Bestuur: Een bestuursbesluit is altijd bindend. Het bestuur zal altijd proberen zo veel mogelijk de beslissingen die moeten worden genomen met de leden te overleggen. Het bestuur kan de leden snel polsen door middel van een pol. Een pol blijft 2 weken staan, tijdens de vakanties zal dit 4 weken zijn , de uitslag die hier uit voort vloeit wordt in het besluit van het bestuur meegenomen . Het bestuur kan door middel van de beheerder of de moderator het forum beheren en veranderen of wijzigen. Wanneer tussentijds een bestuurslid aftreedt, is het bestuur gerechtigd om zelf een nieuw bestuurslid te kiezen . Het bestuur zit permanent, een nieuw bestuurslid kan zich bij het bestuur aanmelden waarop het bestuur bekijkt wat er mee gedaan kan worden. Indien 1 of meer leden geen vertrouwen in 1 of meer bestuursleden heeft, en dit gegrond kan toelichten, kan dit door een “motie van wantrouwen” richting het huidige bestuur gemeld worden en zal hier naar gehandeld worden. Het bestuur is te alle tijde gemachtigd om beslissingen te nemen, indien deze op zeer korte termijn moeten worden genomen.

 

Gedragsregels: Agressie tussen of door de leden word niet getolereerd. Discussies mogen, mits dit met respect voor een ieder wordt gedaan. Bij verkeerd gedrag geeft het bestuur 2 waarschuwingen, en daarna wordt men het lidmaatschap opgezegd, dit in verhouding met de hoogte van de overtreding van de regels MVG- REO wordt naar buiten toe, op geen enkele manier in diskrediet gebracht. Een persoonlijke vete wordt niet op het forum uitgesproken, maar dient men in privé sfeer op te lossen. Hiervoor kan de hulp van de voorzitter gevraagd worden. Een ieder is ten allen tijden verantwoordelijk voor zijn /haar eigen gedrag. Misbruik van alcohol tijdens REO aangelegenheden en/of ritten zijn niet toegestaan! Lidmaatschap: Een aspirant lid kan door een bestaand lid worden geïntroduceerd, en kan ook toetreden via open ritten. Dit zal hij dan blijven voor de duur van 1 jaar , waarna een stemming volgt door het bestuur om eventueel toe te treden als volwaardig lid. Hierbij word de individuele mening van de leden in acht genomen. Een lid wordt geacht een aantal positieve bijdragen aan de groep te leveren in de vorm van actieve deelname en gezelligheid, en word geacht een redelijk aantal ritten mee te rijden . Ook is het niet toegestaan om tijdens een REO rit/ aangelegenheid een rug logo van een andere club te dragen. De contributie moet voor het einde van het jaar zijn overgemaakt, wordt deze niet betaald, dan wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd. Bij opzegging door het bestuur of het lid zelf, wordt men na drie dagen van het forum verwijderd. Bij aanvaarden van het lidmaatschap is men gebonden aan de regels zoals vastgesteld in het huishoudelijke reglement. De hoogte van de contributie wordt bepaald door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Bij aanmelding na juni, word de helft van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij opzegging wordt geen restitutie verleend . Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen rijdende leden, niet rijdende leden en vrouwen. Alle zullen gelijke rechten en plichten hebben. Qua inspraak zal wel gekeken worden naar de mate van activiteit binnen de club.

Toer ritten: Bij toer ritten en REO aangelegenheden is men in eerste instantie voor zichzelf verantwoordelijk en wordt geacht dat men zich weet te gedragen. Bij toer ritten begint men met een volle tank benzine en rijd men in baksteen formatie. Bij toer ritten houd men de gene achter zich in de gaten en geeft bij onheil een signaal naar voren. Tijdens de toer ritten dienen de deelnemers zich te houden aan de regels die bij aanvang of tijdens de rit zijn verteld. Alle toertochten vinden plaats zonder financiële ondersteuning door het bestuur, het bestuur kan hiervan afwijken. Deelnemers aan een toertocht dienen met hun motor minimaal WA verzekerd te zijn en in het bezit van een geldig motor rijbewijs.. Iedereen dient zich te houden aan de landelijke wetgeving en verkeersregels. Iedereen wacht met invoegen naar links (bij inhalen van andere weggebruikers )tot dat de koplopers dit aangeven, dit om ongelukken en irritatie te voorkomen !, natuurlijk let je hierbij op je eigen veiligheid en die van je mede weggebruikers . Alle eerdere genomen besluiten komen hierbij te vervallen. Namens het bestuur.

5 thoughts on “Huishoudelijk regelement

  1. Pingback: buy viagra online usa

  2. Pingback: cheap tadalafil

  3. Pingback: cialis online pharmacy

  4. Pingback: online casinos

  5. Pingback: casino game

Comments are closed.